Personaladministratör

Personalavdelningen vid Uppsala universitet erbjuder kompetensutveckling för verksamma inom personalfunktionen. Kontakta din personalspecialist för mer information om BAS/individuell introduktion och nätverksträffar (stora och små) för personaladministratörer.

Utbildning för personaladministratörer - Bas, Fördjupning, Plus

Personalavdelningens riktade insatser för kompetensutveckling till personaladministratörer:

Se information på medarbetarportalen.