Kurs- och studieadministratör

Vi erbjuder ett program riktat till kurs- och studieadministratörer vid Uppsala universitet. Syftet med utbildningen är att utvecklas i yrkesrollen som studieadministratör samt bygga på kunskaper och erfarenheter inom området.

Studieadministratörsutbildning (medarbetarportalen)

Utbildningen består av 7 kursdagar under en termin.

Kontaktpersoner

Susanne Vikström, tfn: 018-471 1825, e-post: Susanne.Vikstrom@uadm.uu.se
Rabbe Hedengren, tfn: 018-471 1730, e-post: Rabbe.Hedengren@uadm.uu.se