Ekonomiadministratör

Kompetensforum ger ett antal kurser som är riktade till ekonomiadministratörer vid Uppsala universitet. Det gemensamma för dessa kurser är att de är generellt hållna och syftar till att höja den allmänna kompetensen inom området.

Ekonomispelet (1 dag) ger en överblick över ekonomin och verksamheten på en institution och du får också en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp. Versamhetsnära händelser simuleras på en spelplan och översätts i ekonomiska rapporter. Ges en gång per termin.

Ekonomi och kommunikation – att presentera och tolka ekonomisk information syftar till att ge deltagarna en fördjupad kunskap i analys och presentation av ekonomiska rapporter. 

Universitetets ekonomiavdelning ger också regelbundet kurser och information till ekonomiadministratörer. För mer information, se medarbetarportalen.