Kompetensforum

Ledarskaps- och chefsutveckling

Kompetensforums huvuduppdrag är att initiera och genomföra utvecklingsinsatser riktade till ledningsfunktionen på alla nivåer inom universitetet.

Vi arbetar med olika typer av utvecklingsinsatser på individ- och gruppnivå.
Vi erbjuder chefsutbildningar, ledarutvecklingsprogram, grupputveckling och handledning.

Via länkarna till vänster får du mer information om vilket stöd du som är anställd vid Uppsala universitet kan få från oss.

All information om Kompetensforums verksamhet återfinns i Medarbetarportalen under Kompetensutveckling (länk: https://mp.uu.se/web/info/anstallning/kompetensutveckling)

Kontakt

Enhetens personal

Aktuellt