Lokaladministration

Byggnadsavdelningens enhet för lokaladministration ansvarar bl.a. för lokaladministration, hyresförhandlingar, hyresavtal, interna lokalupplåtelser, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv.

Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt innefattande ekonomiska redovisningar gentemot ekonomi- och planeringsavdelningen m fl.

Utöver detta har enheten det övergripande ansvaret för att universitetets utvändiga skyltar (exkl. storformatig skyltning) är aktuella.