Universitetsförvaltningen


 

Universitetsförvaltningen svarar för det stöd som universitetsledning, områdes- och fakultetsnämnder behöver för att ta initiativ, bereda, besluta, genomföra, följa upp och utvärdera. Det gäller allt från mål och strategier till konkreta planer och åtgärder. Inom förvaltningen finns bl.a. universitetsgemensamma funktioner som ekonomi- och personaladministration, juridik, information, internationella frågor, studerandeadministration, lokalförsörjning m.m. Alla enheter inom universitetsförvaltningen är underställda förvaltningschefen.


Universitetsförvaltningens webbsidort håller successivt på att flyttas in i medarbetarportalen